English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Disclaimer

De Jager Detachering takes constant care to maintain this website. However, it is possible that the information published on this website is incomplete or incorrect. The use of the information on this website is at the user's risk.

The information on the website is regularly updated and any changes that are made can be implemented immediately and without any prior notification.

Visitors to the website may not reproduce any information stored on the site, in any way whatsoever, if they do not have permission from De Jager Detachering. This includes reproducing the information, or parts thereof, by publishing it on an electronic (computer) network.

De Jager Detachering excludes all liability for any damage, direct or indirect, of any kind, that arises from or is in any way related to the use of this website and/or information, or to the temporary inability to access the website and/or the information. Moreover, De Jager Detachering cannot be held liable for damage, direct or indirect, resulting from the use of the information obtained from the site.

The site conforms to the General Data Protection Regulation. Personal data provided to us shall not be used for marketing purposes or sold to such entities, and will only be disclosed to third parties if we receive a request from an official body, provided there are reasonable grounds for the request such as a violation of a law.

11-05-2023 ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

Werk is belangrijk. Voor iedereen. Voor onze maatschappij en onze economie. Uitzendwerk speelt daarin een belangrijke rol. Het geeft mensen de kans om mee te doen. Uitzendwerk biedt perspectief aan mensen die flexibel willen of moeten werken. Aan bedrijven die moeten op- en afschalen. Aan Nederland, omdat de uitzendbranche zorgt voor banen en een goed functionerende arbeidsmarkt.

Lees verder

20-04-2023 Nieuwe vleugel voor De Jager Detachering opgeleverd

We nemen je mee naar Rilland, waar we een nieuwe vleugel aan een historisch klooster hebben opgeleverd aan De Jager Detachering. Het nieuwe gebouw, dat middels een overdekte doorgang is verbonden aan het voormalige klooster, gaat onderdak bieden aan 117 medewerkers.

Lees verder

02-03-2023 ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk. Dit sluit aan bij de aanbevelingen die de commissie-Roemer eind 2020 deed. In het plan Van goed naar beter zet de ABU verdere stappen voor de invulling van het goed werkgeverschap, kwaliteitsverbetering en beschikbaarheid van huisvesting, opleiden en aandacht voor het welzijn van arbeidsmigranten. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt het plan vandaag in ontvangst.

Lees verder