English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Disclaimer

De Jager Detachering takes constant care to maintain this website. However, it is possible that the information published on this website is incomplete or incorrect. The use of the information on this website is at the user's risk.

The information on the website is regularly updated and any changes that are made can be implemented immediately and without any prior notification.

Visitors to the website may not reproduce any information stored on the site, in any way whatsoever, if they do not have permission from De Jager Detachering. This includes reproducing the information, or parts thereof, by publishing it on an electronic (computer) network.

De Jager Detachering excludes all liability for any damage, direct or indirect, of any kind, that arises from or is in any way related to the use of this website and/or information, or to the temporary inability to access the website and/or the information. Moreover, De Jager Detachering cannot be held liable for damage, direct or indirect, resulting from the use of the information obtained from the site.

The site conforms to the General Data Protection Regulation. Personal data provided to us shall not be used for marketing purposes or sold to such entities, and will only be disclosed to third parties if we receive a request from an official body, provided there are reasonable grounds for the request such as a violation of a law.

Verplichte certificering: een belangrijke stap richting meer kwaliteit in de branche

Het certificeringsstelsel heeft twee doelen, zo blijkt uit de hoofdlijnenbrief die minister Van Gennip vandaag naar de Kamer stuurde: het beschermen van arbeidskrachten en het creëren van een gelijk speelveld voor ondernemers binnen de uitzendbranche. De ABU steunt deze doelstellingen van harte. Bovendien is de winst van het nieuwe stelsel dat het kwaliteit beloont, meer ruimte creëert voor bonafide uitzenders en de markt transparanter maakt.

Lees verder

Vanaf 2025 certificeringsplicht voor uitzendbureaus: 'De situatie is inmiddels onhoudbaar'

Het kabinet gaat een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus optuigen, dat naar verwachting in 2025 ingaat. Het moet ertoe leiden dat arbeidsmigranten in Nederland beter worden beschermd.

Lees verder

30-6-2022 Nieuwe vleugel tegen een historisch klooster

Het komende jaar bouwen we samen met De Jager Detachering verder aan deze nieuwe ontwikkeling. In de nieuwe vleugel worden prachtige appartementen gerealiseerd, zodat er in de toekomst 300 medewerkers op deze kwalitatieve locatie gehuisvest kunnen worden.

Lees verder