English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Why De Jager Detachering?

Many sectors and clients are seasonal and experience peak periods. With motivated agency workers, we ensure that you can guarantee continuity and deliveries. We can also help you with your long-term needs by recruiting motivated employees.

We have a database of motivated employees from the Netherlands and the rest of Europe. If desired, we can provide the agency workers with accommodation and transportation to and from work. De Jager Detachering helps you find skilled employees.

We possess the necessary certifications such as NEN4400-1 and SNF - you can find them in our downloads. We are also a member of the ABU (Federation of Private Employment Agencies).

Services

We search for the right employees for each job. We also guide the entire process from recruitment and selection, to invoicing and remuneration.

Recruitment & selection

Our clients are usually looking for effective, motivated staff. We want to take this task off their hands. We select the right employees from our extensive database of agency workers. We also use our contacts throughout Europe to recruit new employees.

Administration

In addition to the recruitment and selection of employees, we also take care of personnel administration, the payment of salaries to a Dutch or foreign bank account, and make agreements regarding working hours. Our clients can also use the G account (a blocked account for making payroll tax payments).

Accommodation and transportation

If desired, we can also provide the employees with accommodation in the Netherlands. We have various housing locations and types of accommodation available. We can also arrange transportation to and from work. We have many different company cars and buses available.

Sectors

De Jager Detachering has extensive experience in employing motivated employees in a diverse range of sectors. This work primarily consists of sorting/packing products and cleaning or harvesting work.

Below is an overview of the sectors in which our employees have worked.

Farming, horticulture and fruit farming:

 • Onion industry
 • Potatoes
 • Fruit and vegetable industry
 • Agriculture
 • Horticulture
 • Fruit farming
 • (Tree) nurseries

Shellfish industry and fish processing:

 • Processing shellfish
 • Processing fish

Metal industry:

 • Welding
 • Machining
 • Metal processing

Other sectors:

 • Food industry
 • Canning industry
 • Dairy industry
 • Recycling
 • Civil and hydraulic engineering
 • Road haulage
 • Hospitality

Is your sector not listed? Contact us for no-obligation advice regarding your specific situation.

11-05-2023 ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

Werk is belangrijk. Voor iedereen. Voor onze maatschappij en onze economie. Uitzendwerk speelt daarin een belangrijke rol. Het geeft mensen de kans om mee te doen. Uitzendwerk biedt perspectief aan mensen die flexibel willen of moeten werken. Aan bedrijven die moeten op- en afschalen. Aan Nederland, omdat de uitzendbranche zorgt voor banen en een goed functionerende arbeidsmarkt.

Lees verder

20-04-2023 Nieuwe vleugel voor De Jager Detachering opgeleverd

We nemen je mee naar Rilland, waar we een nieuwe vleugel aan een historisch klooster hebben opgeleverd aan De Jager Detachering. Het nieuwe gebouw, dat middels een overdekte doorgang is verbonden aan het voormalige klooster, gaat onderdak bieden aan 117 medewerkers.

Lees verder

02-03-2023 ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk. Dit sluit aan bij de aanbevelingen die de commissie-Roemer eind 2020 deed. In het plan Van goed naar beter zet de ABU verdere stappen voor de invulling van het goed werkgeverschap, kwaliteitsverbetering en beschikbaarheid van huisvesting, opleiden en aandacht voor het welzijn van arbeidsmigranten. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt het plan vandaag in ontvangst.

Lees verder