English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a De Jager Detachering (cégjegyzékszám: 51155354, székhely: Rilland) valamennyi termékére és szolgáltatására vonatkozik. 

A DJD tiszteletben tartja az Ön magánszféráját, ezért magától értetődőnek tartja a személyes adatok bizalmas kezelését. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés során megfeleljünk a törvények és a jogszabályok előírásainak, és kifejezetten e cél érdekében adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki. Adatvédelmi tisztviselőnk az fg@dejagerdetachering.com e-mail címen érhető el.

Az Ön személyes adatainak védelmét mi nagyon szigorúan vesszük, ezért megtettük a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy lopás, elvesztés, illetéktelen hozzáférés, nem kívánt nyilvánosságra hozatal vagy jogosulatlan módosítás ellen megvédjük azokat. Ha úgy véli, hogy adatainak védelme mégsem megfelelő, vagy visszaélés gyanúja áll fenn, lépjen velünk kapcsolatba.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban elmagyarázzuk Önnek, hogy személyes adatait hogyan kezeljük.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A rugalmas munkavállalók kölcsönzésének és kiküldetésének területén nyújtott szolgáltatásaink zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kezeljük az Ön személyes adatait.  Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyet kommunikáltunk Ön felé.

Nem kezelünk különleges személyes adatokat.

Milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait?

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az alábbiakban megadott célokra használjuk fel. Személyes adatait tehát nem adjuk el harmadik fél részére.

Azokkal a cégekkel, amelyek az Ön adatainak megbízás keretében történő feldolgozását végzik, olyan megbízási szerződéseket kötünk, amelyek az Ön adatai védelmének és bizalmasan kezelésének egységes szintjét biztosítják. Ugyanakkor fennáll annak lehetősége, hogy személyes adatait kötelesek vagyunk a hatóságoknak vagy más harmadik fél részére kiadni. Olyan esetekben például, amikor egy törvényi kötelezettség teljesítése vagy egy közjogi feladat ellátása érdekében kötelesek vagyunk ezt megtenni.

Mire használjuk az Ön személyes adatait

 

Mikor tesszük ezt?

A szerződés teljesítése érdekében

 

Ha rajtunk keresztül szolgáltatást nyújt.

Ha Önnek kérdései vagy panaszai vannak, akkor igyekszünk mielőbb segíteni Önnek. Bizonyos esetekben ehhez is szükségünk lehet személyes adataira.

 

Ha speciális kérdések vagy panaszok vannak.

Amennyiben személyes adatait a fentiektől eltérő célokra szeretnénk felhasználni, akkor előzőleg az Ön személyes hozzájárulását fogjuk kérni.

 

Kizárólag az Ön hozzájárulásával.

Ha az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban változások következnek be, tájékoztatni fogjuk Önt, és szükség esetén hozzájárulását fogjuk kérni.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

Az általunk használt személyes adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük.

Az adatokba való betekintés, az adatok módosítása vagy törlése

Önnek joga van személyes adataiba betekinteni, azokat helyesbíteni vagy törölni. Emellett joga van az adatkezeléshez adott esetleges hozzájárulását visszavonni, személyes adatainak kezelése ellen panaszt emelni, és joga van az adathordozhatósághoz is. Ön kérheti a személyes adataiba történő betekintést, azok helyesbítését, törlését, hordozását, vagy kérheti hozzájárulása visszavonását, vagy panasszal élhet személyes adatainak kezelése ellen. Kérelmét a fg@dejagerdetachering.com e-mail címre küldheti.

Emellett bármikor panaszt nyújthat be a nemzeti felügyeleti hatósághoz, az „Autoriteit Persoonsgegevens”-hez. Ezt a következő linken teheti meg: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Google Analytics és sütik

Honlapunk nem veszi igénybe a Google Analytics szolgáltatásait és nem használ sütiket.

'Huisvesting van arbeids migranten is niet sexy'

Beddentekort Onlangs adviseerde een commissie het kabinet om voor alle arbeidsmigranten een eigen kamer te regelen. Maar in Nederland is al een tekort van 120.000 bedden voor arbeidsmigranten. Hoe komt dat en wat is de oplossing?

Lees verder

Verhoging minimumloon en verhoging “cao-beloning allocatiegroep” per 1 juli 2020

Minimumloon: Per 1 juli 2020 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 77,54 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

Lees verder

Adviezen Aanjaagteam arbeidsmigranten passen in kwaliteitsaanpak ABU

Afgelopen donderdag maakte het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer zijn eerste aanbevelingen openbaar. Veel van die adviezen passen in de kwaliteitsaanpak van de ABU. De ABU vindt het belangrijk dat Roemer de malafiditeit in de branche wil bestrijden en dat hij het huisvestingstekort hoog op de agenda zet. De ABU is positief over de voortvarendheid van Roemer. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor Nederland en ze hebben net als iedereen in Nederland recht op goede woon-, werk-, en vervoersomstandigheden.

Lees verder