English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a De Jager Detachering (cégjegyzékszám: 51155354, székhely: Rilland) valamennyi termékére és szolgáltatására vonatkozik. 

A DJD tiszteletben tartja az Ön magánszféráját, ezért magától értetődőnek tartja a személyes adatok bizalmas kezelését. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés során megfeleljünk a törvények és a jogszabályok előírásainak, és kifejezetten e cél érdekében adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki. Adatvédelmi tisztviselőnk az fg@dejagerdetachering.com e-mail címen érhető el.

Az Ön személyes adatainak védelmét mi nagyon szigorúan vesszük, ezért megtettük a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy lopás, elvesztés, illetéktelen hozzáférés, nem kívánt nyilvánosságra hozatal vagy jogosulatlan módosítás ellen megvédjük azokat. Ha úgy véli, hogy adatainak védelme mégsem megfelelő, vagy visszaélés gyanúja áll fenn, lépjen velünk kapcsolatba.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban elmagyarázzuk Önnek, hogy személyes adatait hogyan kezeljük.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A rugalmas munkavállalók kölcsönzésének és kiküldetésének területén nyújtott szolgáltatásaink zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kezeljük az Ön személyes adatait.  Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyet kommunikáltunk Ön felé.

Nem kezelünk különleges személyes adatokat.

Milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait?

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az alábbiakban megadott célokra használjuk fel. Személyes adatait tehát nem adjuk el harmadik fél részére.

Azokkal a cégekkel, amelyek az Ön adatainak megbízás keretében történő feldolgozását végzik, olyan megbízási szerződéseket kötünk, amelyek az Ön adatai védelmének és bizalmasan kezelésének egységes szintjét biztosítják. Ugyanakkor fennáll annak lehetősége, hogy személyes adatait kötelesek vagyunk a hatóságoknak vagy más harmadik fél részére kiadni. Olyan esetekben például, amikor egy törvényi kötelezettség teljesítése vagy egy közjogi feladat ellátása érdekében kötelesek vagyunk ezt megtenni.

Mire használjuk az Ön személyes adatait

 

Mikor tesszük ezt?

A szerződés teljesítése érdekében

 

Ha rajtunk keresztül szolgáltatást nyújt.

Ha Önnek kérdései vagy panaszai vannak, akkor igyekszünk mielőbb segíteni Önnek. Bizonyos esetekben ehhez is szükségünk lehet személyes adataira.

 

Ha speciális kérdések vagy panaszok vannak.

Amennyiben személyes adatait a fentiektől eltérő célokra szeretnénk felhasználni, akkor előzőleg az Ön személyes hozzájárulását fogjuk kérni.

 

Kizárólag az Ön hozzájárulásával.

Ha az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban változások következnek be, tájékoztatni fogjuk Önt, és szükség esetén hozzájárulását fogjuk kérni.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

Az általunk használt személyes adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük.

Az adatokba való betekintés, az adatok módosítása vagy törlése

Önnek joga van személyes adataiba betekinteni, azokat helyesbíteni vagy törölni. Emellett joga van az adatkezeléshez adott esetleges hozzájárulását visszavonni, személyes adatainak kezelése ellen panaszt emelni, és joga van az adathordozhatósághoz is. Ön kérheti a személyes adataiba történő betekintést, azok helyesbítését, törlését, hordozását, vagy kérheti hozzájárulása visszavonását, vagy panasszal élhet személyes adatainak kezelése ellen. Kérelmét a fg@dejagerdetachering.com e-mail címre küldheti.

Emellett bármikor panaszt nyújthat be a nemzeti felügyeleti hatósághoz, az „Autoriteit Persoonsgegevens”-hez. Ezt a következő linken teheti meg: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Google Analytics és sütik

Honlapunk nem veszi igénybe a Google Analytics szolgáltatásait és nem használ sütiket.

Verplichte certificering: een belangrijke stap richting meer kwaliteit in de branche

Het certificeringsstelsel heeft twee doelen, zo blijkt uit de hoofdlijnenbrief die minister Van Gennip vandaag naar de Kamer stuurde: het beschermen van arbeidskrachten en het creëren van een gelijk speelveld voor ondernemers binnen de uitzendbranche. De ABU steunt deze doelstellingen van harte. Bovendien is de winst van het nieuwe stelsel dat het kwaliteit beloont, meer ruimte creëert voor bonafide uitzenders en de markt transparanter maakt.

Lees verder

Vanaf 2025 certificeringsplicht voor uitzendbureaus: 'De situatie is inmiddels onhoudbaar'

Het kabinet gaat een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus optuigen, dat naar verwachting in 2025 ingaat. Het moet ertoe leiden dat arbeidsmigranten in Nederland beter worden beschermd.

Lees verder

30-6-2022 Nieuwe vleugel tegen een historisch klooster

Het komende jaar bouwen we samen met De Jager Detachering verder aan deze nieuwe ontwikkeling. In de nieuwe vleugel worden prachtige appartementen gerealiseerd, zodat er in de toekomst 300 medewerkers op deze kwalitatieve locatie gehuisvest kunnen worden.

Lees verder