English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Wyłączenie odpowiedzialności

De Jager Detachering nieustannie dba o należytą jakość tej strony internetowej. Mimo tego może się zdarzyć, że informacje publikowane na tej stronie internetowej są niekompletne lub nieprawidłowe. Wykorzystywanie informacji zawartych na tej stronie internetowej odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana, a ewentualne zmiany mogą być zawsze wprowadzane ze skutkiem natychmiastowym i bez wcześniejszego powiadomienia.

Bez zgody De Jager Detachering użytkownikowi strony internetowej zabrania się rozpowszechniania w jakikolwiek sposób informacji przechowywanych na tej stronie internetowej. Obejmuje to powielanie informacji lub ich części poprzez publikowanie ich w (komputerowej) sieci elektronicznej.

De Jager Detachering zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, niezależnie od ich charakteru, które wynikają lub mają jakikolwiek związek z niniejszą stroną internetową lub informacjami bądź z tymczasową niedostępnością strony lub informacji. De Jager Detachering nie ponosi ponadto żadnej odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem strony.

Strona podlega postanowieniom Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani odsprzedawane takim podmiotom, z wyjątkiem otrzymania wniosków od organów urzędowych, jeżeli istnieją ku temu zasadne powody, takie jak naruszenie prawa.

‘Mijn tijd in Nederland heeft de basis gelegd voor het succes waar we als familie nu dagelijks van profiteren’ (07-09-2023)

Trots op Fejer, onze ex werknemer!! Na een tijd als uitzendkracht voor ons gewerkt te hebben heeft hij een prachtig transport bedrijf opgezet; JZS Trans! Lees het artikel van 'Arbeidsmigratie werkt' of neem eens een kijkje op zijn facebook pagina JZS TRANS, misschien kan hij u van dienst zijn met transport tussen Nederland/Roemenie?

Lees verder

ABU-magazine Reflex Juni 2023

“Waarom gaat de discussie over de arbeidsmarkt zo vaak alleen over contractvormen? Laten we daarmee stoppen,” bepleit ABU-voorzitter Sieto de Leeuw. "De discussie kan dan eindelijk gaan waar hij over moet gaan, namelijk over werk."

Lees verder

01-06-2023 Verhoging minimumloon en verhoging cao-beloning allocatiegroep per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaan de minimumlonen omhoog. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen wordt per die datum: € 1.995,00 per maand, € 460,40 per week. Of, als een andere tijdsduur is overeengekomen: € 92,08 per werkdag. Tegelijkertijd wordt het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

Lees verder