English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Wyłączenie odpowiedzialności

De Jager Detachering nieustannie dba o należytą jakość tej strony internetowej. Mimo tego może się zdarzyć, że informacje publikowane na tej stronie internetowej są niekompletne lub nieprawidłowe. Wykorzystywanie informacji zawartych na tej stronie internetowej odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana, a ewentualne zmiany mogą być zawsze wprowadzane ze skutkiem natychmiastowym i bez wcześniejszego powiadomienia.

Bez zgody De Jager Detachering użytkownikowi strony internetowej zabrania się rozpowszechniania w jakikolwiek sposób informacji przechowywanych na tej stronie internetowej. Obejmuje to powielanie informacji lub ich części poprzez publikowanie ich w (komputerowej) sieci elektronicznej.

De Jager Detachering zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, niezależnie od ich charakteru, które wynikają lub mają jakikolwiek związek z niniejszą stroną internetową lub informacjami bądź z tymczasową niedostępnością strony lub informacji. De Jager Detachering nie ponosi ponadto żadnej odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem strony.

Strona podlega postanowieniom Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani odsprzedawane takim podmiotom, z wyjątkiem otrzymania wniosków od organów urzędowych, jeżeli istnieją ku temu zasadne powody, takie jak naruszenie prawa.

11-05-2023 ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

Werk is belangrijk. Voor iedereen. Voor onze maatschappij en onze economie. Uitzendwerk speelt daarin een belangrijke rol. Het geeft mensen de kans om mee te doen. Uitzendwerk biedt perspectief aan mensen die flexibel willen of moeten werken. Aan bedrijven die moeten op- en afschalen. Aan Nederland, omdat de uitzendbranche zorgt voor banen en een goed functionerende arbeidsmarkt.

Lees verder

20-04-2023 Nieuwe vleugel voor De Jager Detachering opgeleverd

We nemen je mee naar Rilland, waar we een nieuwe vleugel aan een historisch klooster hebben opgeleverd aan De Jager Detachering. Het nieuwe gebouw, dat middels een overdekte doorgang is verbonden aan het voormalige klooster, gaat onderdak bieden aan 117 medewerkers.

Lees verder

02-03-2023 ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk. Dit sluit aan bij de aanbevelingen die de commissie-Roemer eind 2020 deed. In het plan Van goed naar beter zet de ABU verdere stappen voor de invulling van het goed werkgeverschap, kwaliteitsverbetering en beschikbaarheid van huisvesting, opleiden en aandacht voor het welzijn van arbeidsmigranten. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt het plan vandaag in ontvangst.

Lees verder