English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Exclusão de responsabilidade

A De Jager Detachering presta atenção e cuidado permanentemente à informação do presente website. No entanto, é possível que a informação publicada neste website não esteja completa ou esteja incorreta. O risco pela utilização da informação contida neste website é inteiramente do utilizador.

A informação no website é regularmente atualizada e eventuais alterações podem sempre ser introduzidas, de forma direta e sem aviso prévio.

Não é permitido aos visitantes do website reproduzirem, por qualquer forma, informação deste website, sem autorização prévia da De Jager Detachering. Inclui-se aqui a reprodução de informação ou a publicação de qualquer parte da mesma numa rede eletrónica (informática).

A De Jager Detachering exclui toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos, diretos ou indiretos, de qualquer natureza, decorrentes ou de alguma forma relacionados com o uso deste website e/ou da informação, ou com a impossibilidade temporária de consultar o website e/ou a informação. Para além disso, a De Jager Detachering não é responsável por danos, diretos ou indiretos, que sejam consequência da utilização da informação obtida através do website.

O website está conforme o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Os dados pessoais fornecidos não serão utilizados para fins de marketing nem são vendidos a outras entidades, com exceção de pedidos de alguma entidade oficial, se houver fundamento razoável para tal, como, por exemplo, a violação da lei.

11-05-2023 ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

Werk is belangrijk. Voor iedereen. Voor onze maatschappij en onze economie. Uitzendwerk speelt daarin een belangrijke rol. Het geeft mensen de kans om mee te doen. Uitzendwerk biedt perspectief aan mensen die flexibel willen of moeten werken. Aan bedrijven die moeten op- en afschalen. Aan Nederland, omdat de uitzendbranche zorgt voor banen en een goed functionerende arbeidsmarkt.

Lees verder

20-04-2023 Nieuwe vleugel voor De Jager Detachering opgeleverd

We nemen je mee naar Rilland, waar we een nieuwe vleugel aan een historisch klooster hebben opgeleverd aan De Jager Detachering. Het nieuwe gebouw, dat middels een overdekte doorgang is verbonden aan het voormalige klooster, gaat onderdak bieden aan 117 medewerkers.

Lees verder

02-03-2023 ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk. Dit sluit aan bij de aanbevelingen die de commissie-Roemer eind 2020 deed. In het plan Van goed naar beter zet de ABU verdere stappen voor de invulling van het goed werkgeverschap, kwaliteitsverbetering en beschikbaarheid van huisvesting, opleiden en aandacht voor het welzijn van arbeidsmigranten. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt het plan vandaag in ontvangst.

Lees verder