English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Exclusão de responsabilidade

A De Jager Detachering presta atenção e cuidado permanentemente à informação do presente website. No entanto, é possível que a informação publicada neste website não esteja completa ou esteja incorreta. O risco pela utilização da informação contida neste website é inteiramente do utilizador.

A informação no website é regularmente atualizada e eventuais alterações podem sempre ser introduzidas, de forma direta e sem aviso prévio.

Não é permitido aos visitantes do website reproduzirem, por qualquer forma, informação deste website, sem autorização prévia da De Jager Detachering. Inclui-se aqui a reprodução de informação ou a publicação de qualquer parte da mesma numa rede eletrónica (informática).

A De Jager Detachering exclui toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos, diretos ou indiretos, de qualquer natureza, decorrentes ou de alguma forma relacionados com o uso deste website e/ou da informação, ou com a impossibilidade temporária de consultar o website e/ou a informação. Para além disso, a De Jager Detachering não é responsável por danos, diretos ou indiretos, que sejam consequência da utilização da informação obtida através do website.

O website está conforme o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Os dados pessoais fornecidos não serão utilizados para fins de marketing nem são vendidos a outras entidades, com exceção de pedidos de alguma entidade oficial, se houver fundamento razoável para tal, como, por exemplo, a violação da lei.

Verplichte certificering: een belangrijke stap richting meer kwaliteit in de branche

Het certificeringsstelsel heeft twee doelen, zo blijkt uit de hoofdlijnenbrief die minister Van Gennip vandaag naar de Kamer stuurde: het beschermen van arbeidskrachten en het creëren van een gelijk speelveld voor ondernemers binnen de uitzendbranche. De ABU steunt deze doelstellingen van harte. Bovendien is de winst van het nieuwe stelsel dat het kwaliteit beloont, meer ruimte creëert voor bonafide uitzenders en de markt transparanter maakt.

Lees verder

Vanaf 2025 certificeringsplicht voor uitzendbureaus: 'De situatie is inmiddels onhoudbaar'

Het kabinet gaat een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus optuigen, dat naar verwachting in 2025 ingaat. Het moet ertoe leiden dat arbeidsmigranten in Nederland beter worden beschermd.

Lees verder

30-6-2022 Nieuwe vleugel tegen een historisch klooster

Het komende jaar bouwen we samen met De Jager Detachering verder aan deze nieuwe ontwikkeling. In de nieuwe vleugel worden prachtige appartementen gerealiseerd, zodat er in de toekomst 300 medewerkers op deze kwalitatieve locatie gehuisvest kunnen worden.

Lees verder