English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Declarație de neasumare a răspunderii

De Jager Detachering acordă permanent atenție publicării de informații pe acest site web. Cu toate acestea, este posibil ca informațiile publicate aici să fie incomplete sau incorecte. Riscul utilizării informațiilor de pe acest site îi revine utilizatorului.

Informațiile de pe site sunt actualizate cu regularitate, iar eventualele modificări pot fi efectuate întotdeauna în mod direct și fără nicio notificare.

Vizitatorilor site-ului De Jager Detachering le este interzis să multiplice orice parte a informațiilor stocate pe acest site. Prin aceasta se înțelege inclusiv multiplicarea informațiilor sau a unei părți a acestora prin publicarea într-o rețea (informatică) electronică.

De Jager Detachering nu își asumă nicio răspundere pentru nicio daună, fie aceasta directă sau indirectă, de orice natură, cauzată sau legată în orice fel de utilizarea acestui site și/sau a informațiilor sau de imposibilitatea temporară de a consulta site-ul și/sau informațiile. În plus, De Jager Detachering nu este răspunzătoare pentru daunele, directe sau indirecte, care reprezintă o urmare a utilizării informațiilor primite prin intermediul site-ului.

Site-ul se conformează Regulamentului general privind protecția datelor. Datele cu caracter personal care sunt comunicate nu vor fi utilizate în scopuri de marketing și nu vor fi transmise mai departe unor terțe părți, decât în cazul în care o autoritate oficială solicită acest lucru pe baza unor motive justificate, cum ar fi încălcarea unor legi.

'Huisvesting van arbeids migranten is niet sexy'

Beddentekort Onlangs adviseerde een commissie het kabinet om voor alle arbeidsmigranten een eigen kamer te regelen. Maar in Nederland is al een tekort van 120.000 bedden voor arbeidsmigranten. Hoe komt dat en wat is de oplossing?

Lees verder

Verhoging minimumloon en verhoging “cao-beloning allocatiegroep” per 1 juli 2020

Minimumloon: Per 1 juli 2020 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 77,54 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

Lees verder

Adviezen Aanjaagteam arbeidsmigranten passen in kwaliteitsaanpak ABU

Afgelopen donderdag maakte het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer zijn eerste aanbevelingen openbaar. Veel van die adviezen passen in de kwaliteitsaanpak van de ABU. De ABU vindt het belangrijk dat Roemer de malafiditeit in de branche wil bestrijden en dat hij het huisvestingstekort hoog op de agenda zet. De ABU is positief over de voortvarendheid van Roemer. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor Nederland en ze hebben net als iedereen in Nederland recht op goede woon-, werk-, en vervoersomstandigheden.

Lees verder