English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Declarație de neasumare a răspunderii

De Jager Detachering acordă permanent atenție publicării de informații pe acest site web. Cu toate acestea, este posibil ca informațiile publicate aici să fie incomplete sau incorecte. Riscul utilizării informațiilor de pe acest site îi revine utilizatorului.

Informațiile de pe site sunt actualizate cu regularitate, iar eventualele modificări pot fi efectuate întotdeauna în mod direct și fără nicio notificare.

Vizitatorilor site-ului De Jager Detachering le este interzis să multiplice orice parte a informațiilor stocate pe acest site. Prin aceasta se înțelege inclusiv multiplicarea informațiilor sau a unei părți a acestora prin publicarea într-o rețea (informatică) electronică.

De Jager Detachering nu își asumă nicio răspundere pentru nicio daună, fie aceasta directă sau indirectă, de orice natură, cauzată sau legată în orice fel de utilizarea acestui site și/sau a informațiilor sau de imposibilitatea temporară de a consulta site-ul și/sau informațiile. În plus, De Jager Detachering nu este răspunzătoare pentru daunele, directe sau indirecte, care reprezintă o urmare a utilizării informațiilor primite prin intermediul site-ului.

Site-ul se conformează Regulamentului general privind protecția datelor. Datele cu caracter personal care sunt comunicate nu vor fi utilizate în scopuri de marketing și nu vor fi transmise mai departe unor terțe părți, decât în cazul în care o autoritate oficială solicită acest lucru pe baza unor motive justificate, cum ar fi încălcarea unor legi.

11-05-2023 ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

Werk is belangrijk. Voor iedereen. Voor onze maatschappij en onze economie. Uitzendwerk speelt daarin een belangrijke rol. Het geeft mensen de kans om mee te doen. Uitzendwerk biedt perspectief aan mensen die flexibel willen of moeten werken. Aan bedrijven die moeten op- en afschalen. Aan Nederland, omdat de uitzendbranche zorgt voor banen en een goed functionerende arbeidsmarkt.

Lees verder

20-04-2023 Nieuwe vleugel voor De Jager Detachering opgeleverd

We nemen je mee naar Rilland, waar we een nieuwe vleugel aan een historisch klooster hebben opgeleverd aan De Jager Detachering. Het nieuwe gebouw, dat middels een overdekte doorgang is verbonden aan het voormalige klooster, gaat onderdak bieden aan 117 medewerkers.

Lees verder

02-03-2023 ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk. Dit sluit aan bij de aanbevelingen die de commissie-Roemer eind 2020 deed. In het plan Van goed naar beter zet de ABU verdere stappen voor de invulling van het goed werkgeverschap, kwaliteitsverbetering en beschikbaarheid van huisvesting, opleiden en aandacht voor het welzijn van arbeidsmigranten. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt het plan vandaag in ontvangst.

Lees verder