English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Declarație de neasumare a răspunderii

De Jager Detachering acordă permanent atenție publicării de informații pe acest site web. Cu toate acestea, este posibil ca informațiile publicate aici să fie incomplete sau incorecte. Riscul utilizării informațiilor de pe acest site îi revine utilizatorului.

Informațiile de pe site sunt actualizate cu regularitate, iar eventualele modificări pot fi efectuate întotdeauna în mod direct și fără nicio notificare.

Vizitatorilor site-ului De Jager Detachering le este interzis să multiplice orice parte a informațiilor stocate pe acest site. Prin aceasta se înțelege inclusiv multiplicarea informațiilor sau a unei părți a acestora prin publicarea într-o rețea (informatică) electronică.

De Jager Detachering nu își asumă nicio răspundere pentru nicio daună, fie aceasta directă sau indirectă, de orice natură, cauzată sau legată în orice fel de utilizarea acestui site și/sau a informațiilor sau de imposibilitatea temporară de a consulta site-ul și/sau informațiile. În plus, De Jager Detachering nu este răspunzătoare pentru daunele, directe sau indirecte, care reprezintă o urmare a utilizării informațiilor primite prin intermediul site-ului.

Site-ul se conformează Regulamentului general privind protecția datelor. Datele cu caracter personal care sunt comunicate nu vor fi utilizate în scopuri de marketing și nu vor fi transmise mai departe unor terțe părți, decât în cazul în care o autoritate oficială solicită acest lucru pe baza unor motive justificate, cum ar fi încălcarea unor legi.

‘Mijn tijd in Nederland heeft de basis gelegd voor het succes waar we als familie nu dagelijks van profiteren’ (07-09-2023)

Trots op Fejer, onze ex werknemer!! Na een tijd als uitzendkracht voor ons gewerkt te hebben heeft hij een prachtig transport bedrijf opgezet; JZS Trans! Lees het artikel van 'Arbeidsmigratie werkt' of neem eens een kijkje op zijn facebook pagina JZS TRANS, misschien kan hij u van dienst zijn met transport tussen Nederland/Roemenie?

Lees verder

ABU-magazine Reflex Juni 2023

“Waarom gaat de discussie over de arbeidsmarkt zo vaak alleen over contractvormen? Laten we daarmee stoppen,” bepleit ABU-voorzitter Sieto de Leeuw. "De discussie kan dan eindelijk gaan waar hij over moet gaan, namelijk over werk."

Lees verder

01-06-2023 Verhoging minimumloon en verhoging cao-beloning allocatiegroep per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaan de minimumlonen omhoog. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen wordt per die datum: € 1.995,00 per maand, € 460,40 per week. Of, als een andere tijdsduur is overeengekomen: € 92,08 per werkdag. Tegelijkertijd wordt het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

Lees verder