English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Declarație de neasumare a răspunderii

De Jager Detachering acordă permanent atenție publicării de informații pe acest site web. Cu toate acestea, este posibil ca informațiile publicate aici să fie incomplete sau incorecte. Riscul utilizării informațiilor de pe acest site îi revine utilizatorului.

Informațiile de pe site sunt actualizate cu regularitate, iar eventualele modificări pot fi efectuate întotdeauna în mod direct și fără nicio notificare.

Vizitatorilor site-ului De Jager Detachering le este interzis să multiplice orice parte a informațiilor stocate pe acest site. Prin aceasta se înțelege inclusiv multiplicarea informațiilor sau a unei părți a acestora prin publicarea într-o rețea (informatică) electronică.

De Jager Detachering nu își asumă nicio răspundere pentru nicio daună, fie aceasta directă sau indirectă, de orice natură, cauzată sau legată în orice fel de utilizarea acestui site și/sau a informațiilor sau de imposibilitatea temporară de a consulta site-ul și/sau informațiile. În plus, De Jager Detachering nu este răspunzătoare pentru daunele, directe sau indirecte, care reprezintă o urmare a utilizării informațiilor primite prin intermediul site-ului.

Site-ul se conformează Regulamentului general privind protecția datelor. Datele cu caracter personal care sunt comunicate nu vor fi utilizate în scopuri de marketing și nu vor fi transmise mai departe unor terțe părți, decât în cazul în care o autoritate oficială solicită acest lucru pe baza unor motive justificate, cum ar fi încălcarea unor legi.

17-11-2022 Verhoging minimumloon en verhoging cao-beloning allocatiegroep per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 gaan de minimumlonen omhoog. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen wordt per die datum: € 1.934,40 per maand, € 446,40 per week. Of, als een andere tijdsduur is overeengekomen: € 89,28 per werkdag. Tegelijkertijd wordt het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

Lees verder

11-11-2022 Roemeense vertaling cao in cao-app en als pdf

De CAO voor Uitzendkrachten is nu ook in het Roemeens beschikbaar. Download de pdf op de cao-pagina. Ook in de cao-app is de Roemeense tekst opgenomen.

Lees verder

07-11-2022 Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

In het SER-MLT advies is opgenomen dat de flexibele periode voor uitzendovereenkomsten verkort moest worden. In november 2021 hebben cao-partijen, in lijn met deze afspraak, de verkorting van fase A en fase B afgesproken en opgenomen in de cao.

Lees verder