English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Declarație privind protecția vieții private

Această declarație privind protecția vieții private se aplică tuturor produselor și serviciilor oferite de societatea De Jager Detachering, din Rilland, înregistrată la Camera de Comerț cu numărul 51155354. 

DJD respectă viața dumneavoastră privată și consideră ca fiind de la sine înțeleasă tratarea cu grijă a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne asigurăm că în acest context respectăm legislația și reglementările aplicabile utilizării datelor cu caracter personal și am desemnat, special în acest scop, și un responsabil cu protecția datelor. Puteți contacta RPD-ul nostru la adresa: fg@dejagerdetachering.com.

Privim cu toată seriozitatea protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. De aceea, am luat măsuri adecvate pentru a combate abuzul, pierderea, accesul neautorizat, publicarea nedorită și modificarea nepermisă a acestora. Dacă aveți totuși impresia că datele dumneavoastră nu sunt securizate în mod corespunzător sau dacă există semne de utilizare abuzivă, contactați-ne.

Prin această declarație privind protecția vieții private vă informăm cum tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Pentru buna desfășurare a serviciilor pe care le oferim în domeniul plasării temporare și al detașării de lucrători temporari, prelucrăm date cu caracter personal. Utilizăm datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți exclusiv în scopurile pe care le-am comunicat anterior.

Nu prelucrăm date cu caracter personal speciale.

În ce scopuri utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați dat vor fi utilizate numai în scopurile indicate mai jos. Așadar, nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal terților.

Încheiem un acord de prelucrare cu întreprinderile care prelucrează la solicitarea noastră datele dumneavoastră pentru a asigura același nivel de protecție și de confidențialitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, există permanent și posibilitatea să fim obligați să transmitem autorităților sau unor terțe părți date cu caracter personal. De exemplu, dacă acest lucru este necesar în legătură cu o obligație legală sau pentru îndeplinirea unei sarcini de drept public.

Pentru ce utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 

Când facem acest lucru?

Executarea contractului

 

Dacă beneficiați de servicii din partea noastră.

Dacă aveți întrebări sau plângeri, vom încerca să vă ajutăm în cel mai scurt timp posibil. Și în acest scop avem nevoie, în unele cazuri, de datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Dacă există întrebări sau plângeri specifice.

Dacă dorim să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele sus-menționate, vă vom solicita anticipat consimțământul.

 

Numai cu consimțământul dumneavoastră.

Dacă apar modificări privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa cu privire la acestea și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul.

Cât timp se păstrează datele cu caracter personal?

Păstrăm în conformitate cu dispozițiile legale datele cu caracter personal pe care le utilizăm.

Consultarea, modificarea sau ștergerea datelor

Aveți dreptul de a consulta datele dumneavoastră cu caracter personal și de a solicita corectarea sau ștergerea acestora. În plus, aveți dreptul de a vă retrage eventualul consimțământ acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor. Puteți trimite la fg@dejagerdetachering.com o cerere de consultare, corectare, ștergere, portare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau o cerere de retragere a consimțământului ori o obiecție privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În plus, aveți posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere, Autoritatea privind Datele cu Caracter Personal. Puteți face acest lucru accesând linkul următor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Google Analytics și cookie-uri

Site-ul nostru utilizează instrumente Google Analytics și/sau cookie-uri.

17-11-2022 Verhoging minimumloon en verhoging cao-beloning allocatiegroep per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 gaan de minimumlonen omhoog. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen wordt per die datum: € 1.934,40 per maand, € 446,40 per week. Of, als een andere tijdsduur is overeengekomen: € 89,28 per werkdag. Tegelijkertijd wordt het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

Lees verder

11-11-2022 Roemeense vertaling cao in cao-app en als pdf

De CAO voor Uitzendkrachten is nu ook in het Roemeens beschikbaar. Download de pdf op de cao-pagina. Ook in de cao-app is de Roemeense tekst opgenomen.

Lees verder

07-11-2022 Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

In het SER-MLT advies is opgenomen dat de flexibele periode voor uitzendovereenkomsten verkort moest worden. In november 2021 hebben cao-partijen, in lijn met deze afspraak, de verkorting van fase A en fase B afgesproken en opgenomen in de cao.

Lees verder