English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

De ce De Jager Detachering?

Multe sectoare și întreprinderi utilizatoare au un caracter sezonier și se confruntă cu momente de vârf. Punându-vă la dispoziție lucrători motivați, avem grijă să puteți garanta permanent continuitatea și prestările întreprinderii dumneavoastră. Vă putem fi pe deplin alături și pe termen mai lung, punându-vă la dispoziție lucrători buni și motivați.

Avem o bază de date cu lucrători motivați din Olanda și din întreaga Europă. Dacă se dorește acest lucru, le asigurăm lucrătorilor temporari cazare și transport între locuință și serviciu. De Jager Detachering vă ajută să obțineți lucrători competenți.

Desigur că deținem certificatele necesare, precum NEN4400-1 și SNF, pe care le puteți găsi la rubrica Descărcări. În plus, suntem membri în ABU (Uniunea Generală a Agenților de Muncă Temporară).

Servicii

Căutăm pentru dumneavoastră lucrătorul potrivit pentru locul de muncă potrivit. În acest context, oferim îndrumare pe parcursul întregului proces, de la recrutare și selecție până la facturare și remunerare.

Recrutare și selecție

Întreprinderile noastre utilizatoare caută adesea personal bun și motivat. Noi preluăm cu plăcere această grijă. Din vasta noastră bază de date cu lucrători temporari selectăm lucrători potriviți. În plus, ne folosim contactele din întreaga Europă pentru a recruta lucrători noi.

Administrație

Pe lângă recrutare și selecție, ne ocupăm de întreaga administrație a personalului și de plata salariului într-un cont bancar din Olanda sau din străinătate și stabilim acorduri privind programul de lucru. De asemenea, întreprinderile utilizatoare au posibilitatea de a utiliza contul pentru virarea impunerilor salariale.

Cazare și transport

Dacă se dorește acest lucru, asigurăm și cazarea lucrătorilor în Olanda. În acest scop avem disponibile diverse locații și forme de cazare. Putem organiza și transportul de la și la locul de muncă. În acest scop avem disponibile diverse autovehicule de serviciu și autobuze.

Sectoare

De Jager Detachering are o experiență vastă în ceea ce privește încadrarea în muncă a lucrătorilor motivați în diverse sectoare. Munca disponibilă constă mai ales în activități de sortare, ambalare de produse, lucrări de curățenie și lucrări de recoltare.

În lista de mai jos se regăsesc sectoarele în care lucrează, printre altele, lucrătorii noștri.

Agricultură, horticultură și producția de fructe:

 • Sectorul cepei
 • Sectorul cartofilor
 • Sectorul legumelor și al fructelor
 • Agricultură
 • Horticultură
 • Producția de fructe
 • Pepiniere

Industria fructelor de mare și prelucrarea peștelui:

 • Prelucrarea moluștelor și a crustaceelor
 • Prelucrarea peștelui

Industria metalurgică:

 • Sudură
 • Așchiere
 • Prelucrarea metalelor

Alte sectoare:

 • Industria produselor alimentare
 • Industria conservelor
 • Industria produselor lactate
 • Reciclare
 • Terasamente și construcții civile
 • Transport de mărfuri
 • Servicii hoteliere, de alimentație publică și de catering

Nu regăsiți sectorul dumneavoastră printre acestea? Contactați-ne fără nicio obligație pentru a beneficia de consultanță personalizată.

'Huisvesting van arbeids migranten is niet sexy'

Beddentekort Onlangs adviseerde een commissie het kabinet om voor alle arbeidsmigranten een eigen kamer te regelen. Maar in Nederland is al een tekort van 120.000 bedden voor arbeidsmigranten. Hoe komt dat en wat is de oplossing?

Lees verder

Verhoging minimumloon en verhoging “cao-beloning allocatiegroep” per 1 juli 2020

Minimumloon: Per 1 juli 2020 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 77,54 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

Lees verder

Adviezen Aanjaagteam arbeidsmigranten passen in kwaliteitsaanpak ABU

Afgelopen donderdag maakte het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer zijn eerste aanbevelingen openbaar. Veel van die adviezen passen in de kwaliteitsaanpak van de ABU. De ABU vindt het belangrijk dat Roemer de malafiditeit in de branche wil bestrijden en dat hij het huisvestingstekort hoog op de agenda zet. De ABU is positief over de voortvarendheid van Roemer. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor Nederland en ze hebben net als iedereen in Nederland recht op goede woon-, werk-, en vervoersomstandigheden.

Lees verder