English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

De ce De Jager Detachering?

Multe sectoare și întreprinderi utilizatoare au un caracter sezonier și se confruntă cu momente de vârf. Punându-vă la dispoziție lucrători motivați, avem grijă să puteți garanta permanent continuitatea și prestările întreprinderii dumneavoastră. Vă putem fi pe deplin alături și pe termen mai lung, punându-vă la dispoziție lucrători buni și motivați.

Avem o bază de date cu lucrători motivați din Olanda și din întreaga Europă. Dacă se dorește acest lucru, le asigurăm lucrătorilor temporari cazare și transport între locuință și serviciu. De Jager Detachering vă ajută să obțineți lucrători competenți.

Desigur că deținem certificatele necesare, precum NEN4400-1 și SNF, pe care le puteți găsi la rubrica Descărcări. În plus, suntem membri în ABU (Uniunea Generală a Agenților de Muncă Temporară).

Servicii

Căutăm pentru dumneavoastră lucrătorul potrivit pentru locul de muncă potrivit. În acest context, oferim îndrumare pe parcursul întregului proces, de la recrutare și selecție până la facturare și remunerare.

Recrutare și selecție

Întreprinderile noastre utilizatoare caută adesea personal bun și motivat. Noi preluăm cu plăcere această grijă. Din vasta noastră bază de date cu lucrători temporari selectăm lucrători potriviți. În plus, ne folosim contactele din întreaga Europă pentru a recruta lucrători noi.

Administrație

Pe lângă recrutare și selecție, ne ocupăm de întreaga administrație a personalului și de plata salariului într-un cont bancar din Olanda sau din străinătate și stabilim acorduri privind programul de lucru. De asemenea, întreprinderile utilizatoare au posibilitatea de a utiliza contul pentru virarea impunerilor salariale.

Cazare și transport

Dacă se dorește acest lucru, asigurăm și cazarea lucrătorilor în Olanda. În acest scop avem disponibile diverse locații și forme de cazare. Putem organiza și transportul de la și la locul de muncă. În acest scop avem disponibile diverse autovehicule de serviciu și autobuze.

Sectoare

De Jager Detachering are o experiență vastă în ceea ce privește încadrarea în muncă a lucrătorilor motivați în diverse sectoare. Munca disponibilă constă mai ales în activități de sortare, ambalare de produse, lucrări de curățenie și lucrări de recoltare.

În lista de mai jos se regăsesc sectoarele în care lucrează, printre altele, lucrătorii noștri.

Agricultură, horticultură și producția de fructe:

 • Sectorul cepei
 • Sectorul cartofilor
 • Sectorul legumelor și al fructelor
 • Agricultură
 • Horticultură
 • Producția de fructe
 • Pepiniere

Industria fructelor de mare și prelucrarea peștelui:

 • Prelucrarea moluștelor și a crustaceelor
 • Prelucrarea peștelui

Industria metalurgică:

 • Sudură
 • Așchiere
 • Prelucrarea metalelor

Alte sectoare:

 • Industria produselor alimentare
 • Industria conservelor
 • Industria produselor lactate
 • Reciclare
 • Terasamente și construcții civile
 • Transport de mărfuri
 • Servicii hoteliere, de alimentație publică și de catering

Nu regăsiți sectorul dumneavoastră printre acestea? Contactați-ne fără nicio obligație pentru a beneficia de consultanță personalizată.

‘Mijn tijd in Nederland heeft de basis gelegd voor het succes waar we als familie nu dagelijks van profiteren’ (07-09-2023)

Trots op Fejer, onze ex werknemer!! Na een tijd als uitzendkracht voor ons gewerkt te hebben heeft hij een prachtig transport bedrijf opgezet; JZS Trans! Lees het artikel van 'Arbeidsmigratie werkt' of neem eens een kijkje op zijn facebook pagina JZS TRANS, misschien kan hij u van dienst zijn met transport tussen Nederland/Roemenie?

Lees verder

ABU-magazine Reflex Juni 2023

“Waarom gaat de discussie over de arbeidsmarkt zo vaak alleen over contractvormen? Laten we daarmee stoppen,” bepleit ABU-voorzitter Sieto de Leeuw. "De discussie kan dan eindelijk gaan waar hij over moet gaan, namelijk over werk."

Lees verder

01-06-2023 Verhoging minimumloon en verhoging cao-beloning allocatiegroep per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaan de minimumlonen omhoog. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen wordt per die datum: € 1.995,00 per maand, € 460,40 per week. Of, als een andere tijdsduur is overeengekomen: € 92,08 per werkdag. Tegelijkertijd wordt het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

Lees verder