Nederlands
Ik zoek werk
Werkgevers
De Jager Detachering

Nieuwe campagne: ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

De ABU lanceert vandaag een campagne die het goede werk van de ABU en zijn leden benadrukt maar ook ‘ongemakkelijke zaken’ aankaart. De campagne heet: ABU. Dat werkt voor iedereen beter. Hij loopt tot en met eind 2021. Het doel is om het imago van de uitzendbranche bij de politiek-bestuurlijke doelgroep en stakeholders te verbeteren en ABU-leden te positioneren als probleemoplossers van de arbeidsmarkt.

Lees verder


Uitwerking adviezen Borstlap en WRR op lange termijn is goede zaak

Vandaag heeft het kabinet via een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de rapporten van de Commissie Regulering van Werk (de zogenaamde commissie-Borstlap) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Lees verder


Alleen samen krijgen we zoveel mogelijk mensen aan het werk

450.000 mensen zonder baan. En dat worden er nog meer. De vooruitzichten op de arbeidsmarkt zijn niet rooskleurig. Minister Koolmees stelt 1,4 miljard euro beschikbaar om mensen snel aan het werk te helpen.

Lees verder


Minimumloon 2021 januari

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2021 verhoogd.

Lees verder


Dit is niet de tijd om uitzenden te beperken

Dit is niet de tijd om uitzenden te beperken. Dat leren we van onze buurlanden die meestal restrictiever omgaan met regelgeving voor uitzenden. In deze crisisperiode zien zij juist de kracht van uitzendwerk en geven die ruimte.

Lees verder


Verwachte krimp flexibele schil achterhaald

Groeit de flexibele schil wel of niet na de coronacrisis? Die vraag stond centraal tijdens het webinar dat de ABU op 12 oktober organiseerde. Sarike Verbiest, onderzoeker bij TNO en Wim Davidse schenen hun licht op de toekomst.

Lees verder


ABU wil A-1-verloning voor eigen leden kunnen verbieden

Wat is A1-verloning? Laten we het gemakshalve de A1 noemen: de snelweg naar goedkoop, goedkoper, goedkoopst inhuren van uitzendarbeid. Uitzendkrachten zijn dan niet langer werkzaam via een in Nederland gevestigd uitzendbureau, maar via een in het buitenland gevestigde uitzender onder het buitenlandse recht. Ze werken in Nederland in het kader van het vrij verkeer van diensten.

Lees verder


ABU en NBBU: werk- en inkomenszekerheid uitzendkrachten én gelijk speelveld

De uitzendkoepels ABU en NBBU zetten in op meer werk- en inkomenszekerheid voor uitzendkrachten én een gelijk speelveld bij de start van de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao voor uitzendkrachten.

Lees verder


Uitzendbranche aanjager van herstel zakelijke dienstverlening

“We verwachten dat de uitzendbranche de aanjager zal zijn van herstel van de zakelijke dienstverlening als geheel,” zegt Ingrid Laane, sector econoom Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO.

Lees verder


ING: forse krimp flexbranche, maar snel herstel is mogelijk

De uitzendbranche krijgt harde klappen door de coronacrisis. Maar een snel herstel van de flexbranche is zeker mogelijk. ‘De flexbranche kan in 2021 weer terug zijn op het pre-coronaniveau van eind 2019’.

Lees verder


'Huisvesting van arbeids migranten is niet sexy'

Beddentekort Onlangs adviseerde een commissie het kabinet om voor alle arbeidsmigranten een eigen kamer te regelen. Maar in Nederland is al een tekort van 120.000 bedden voor arbeidsmigranten. Hoe komt dat en wat is de oplossing?

Lees verder


Verhoging minimumloon en verhoging “cao-beloning allocatiegroep” per 1 juli 2020

Minimumloon: Per 1 juli 2020 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 77,54 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

Lees verder


Adviezen Aanjaagteam arbeidsmigranten passen in kwaliteitsaanpak ABU

Afgelopen donderdag maakte het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer zijn eerste aanbevelingen openbaar. Veel van die adviezen passen in de kwaliteitsaanpak van de ABU. De ABU vindt het belangrijk dat Roemer de malafiditeit in de branche wil bestrijden en dat hij het huisvestingstekort hoog op de agenda zet. De ABU is positief over de voortvarendheid van Roemer. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor Nederland en ze hebben net als iedereen in Nederland recht op goede woon-, werk-, en vervoersomstandigheden.

Lees verder


Corona en de oorlog om de arbeidsmigrant

De coronacrisis heeft in Nederland geleid tot verstoringen in vraag naar en aanbod van buitenlandse arbeidskrachten.

Lees verder


Arbeidsmigranten: meer nodig dan ooit

Het is de tijd van het jaar dat asperges geoogst moeten worden. Veel Nederlandse bedrijven zetten daar afgelopen jaren Oost-Europese arbeidsmigranten voor in. Maar in dit voorjaar is alles anders. Door de uitbraak van het Corona-virus zijn veel Oost-Europeanen vertrokken naar hun eigen land. En andersom geldt dat Oost-Europeanen die naar Nederland zouden willen komen, dat vanwege de gesloten grenzen niet of nauwelijks kunnen.

Lees verder


'Ook de uitzendbranche heeft nu een vitale functie'

De uitzendbranche krijgt in de crisis harde klappen. Maar denk je eens in hoe het nu zónder uitzendkrachten zou gaan? De schappen zouden nauwelijks gevuld zijn. Tijd voor wat meer waardering dus. ‘Ook de uitzendbranche heeft nu een vitale functie.’

Lees verder


NOW moet recht doen aan uitzendondernemers en uitzendkrachten

“Om uitzendondernemingen tijdens de coronacrisis in staat te stellen zoveel mogelijk uitzendkrachten aan het werk te houden, moet de NOW-regeling goed worden toegesneden op de uitzendbranche.” Dat stelt ABU-directeur Jurriën Koops in een interview met Flexmarkt.

Lees verder


De uitzendbranche kan nu het verschil maken

Omdat ook uitzendondernemingen en uitzendkrachten zwaar worden getroffen door de coronacrisis, is het bij de ABU ‘alle hens aan dek’, zo vertellen ABU-voorzitter Sieto de Leeuw en ABU-directeur Jurriën Koops. “Wij zetten ons maximaal in om onze leden en hun uitzendkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Lees verder


Veilig werken en wonen arbeidsmigranten prioriteit voor ABU- en NBBU-uitzendbureaus

In de media verschijnen berichten over de huisvesting van arbeidsmigranten. Hieronder het gezamenlijke statement van ABU en NBBU. Werkgevers en huisvesters doen hun uiterste best arbeidsmigranten veilig en goed te huisvesten volgens de regels van het RIVM. Dat is onder de huidige omstandigheden een grote uitdaging. De gezondheid van arbeidsmigranten staat voorop.

Lees verder


ABU lanceert platform vraag en aanbod uitzendkrachten

De coronacrisis vraagt om creativiteit en onconventioneel denken. Immers waar in de ene sector geen werk meer is, is er in andere sectoren volop te doen. Denk aan supermarkten die bevoorraad moeten worden, de ziekenhuizen die moeten blijven draaien en de oogsten in de land- en tuinbouw.

Lees verder


Vanaf 2021 SNF-keurmerk per pand en scherpere normen

Op 15 januari 2020 heeft het bestuur van Stichting Normering Flexwonen (SNF) besloten om het advies van de commissie toekomstvisie SNF op te volgen en in 2021 certificering per pand in te voeren. Dit houdt in dat álle panden periodiek geïnspecteerd zullen worden (100%-controle), daar waar tot nu toe jaarlijks een steekproef van de door de onderneming gebruikte locaties wordt geïnspecteerd. Ook verscherpt SNF haar normen.

Lees verder


Waarom arbeidsmigranten hard nodig zijn

Europese arbeidsmigranten in Nederland zijn een economische factor om rekening mee te houden. Dat bleek recentelijk uit een onderzoek van ABN Amro.

Lees verder


Soms weet de ene hand van SZW niet wat de andere doet

Soms weet de ene hand van het ministerie van SZW niet wat de andere doet, zoals bij de uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak.

Lees verder


Nieuwe campagne: ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

De ABU lanceert vandaag een campagne die het goede werk van de ABU en zijn leden benadrukt maar ook ‘ongemakkelijke zaken’ aankaart. De campagne heet: ABU. Dat werkt voor iedereen beter. Hij loopt tot en met eind 2021. Het doel is om het imago van de uitzendbranche bij de politiek-bestuurlijke doelgroep en stakeholders te verbeteren en ABU-leden te positioneren als probleemoplossers van de arbeidsmarkt.

Lees verder

Uitwerking adviezen Borstlap en WRR op lange termijn is goede zaak

Vandaag heeft het kabinet via een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de rapporten van de Commissie Regulering van Werk (de zogenaamde commissie-Borstlap) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Lees verder

Alleen samen krijgen we zoveel mogelijk mensen aan het werk

450.000 mensen zonder baan. En dat worden er nog meer. De vooruitzichten op de arbeidsmarkt zijn niet rooskleurig. Minister Koolmees stelt 1,4 miljard euro beschikbaar om mensen snel aan het werk te helpen.

Lees verder