Nederlands
Ik zoek werk
Werkgevers
De Jager Detachering

'Huisvesting van arbeids migranten is niet sexy'

Beddentekort Onlangs adviseerde een commissie het kabinet om voor alle arbeidsmigranten een eigen kamer te regelen. Maar in Nederland is al een tekort van 120.000 bedden voor arbeidsmigranten. Hoe komt dat en wat is de oplossing?

Lees verder


Verhoging minimumloon en verhoging “cao-beloning allocatiegroep” per 1 juli 2020

Minimumloon: Per 1 juli 2020 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 77,54 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

Lees verder


Adviezen Aanjaagteam arbeidsmigranten passen in kwaliteitsaanpak ABU

Afgelopen donderdag maakte het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer zijn eerste aanbevelingen openbaar. Veel van die adviezen passen in de kwaliteitsaanpak van de ABU. De ABU vindt het belangrijk dat Roemer de malafiditeit in de branche wil bestrijden en dat hij het huisvestingstekort hoog op de agenda zet. De ABU is positief over de voortvarendheid van Roemer. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor Nederland en ze hebben net als iedereen in Nederland recht op goede woon-, werk-, en vervoersomstandigheden.

Lees verder


Corona en de oorlog om de arbeidsmigrant

De coronacrisis heeft in Nederland geleid tot verstoringen in vraag naar en aanbod van buitenlandse arbeidskrachten.

Lees verder


Arbeidsmigranten: meer nodig dan ooit

Het is de tijd van het jaar dat asperges geoogst moeten worden. Veel Nederlandse bedrijven zetten daar afgelopen jaren Oost-Europese arbeidsmigranten voor in. Maar in dit voorjaar is alles anders. Door de uitbraak van het Corona-virus zijn veel Oost-Europeanen vertrokken naar hun eigen land. En andersom geldt dat Oost-Europeanen die naar Nederland zouden willen komen, dat vanwege de gesloten grenzen niet of nauwelijks kunnen.

Lees verder


'Ook de uitzendbranche heeft nu een vitale functie'

De uitzendbranche krijgt in de crisis harde klappen. Maar denk je eens in hoe het nu zónder uitzendkrachten zou gaan? De schappen zouden nauwelijks gevuld zijn. Tijd voor wat meer waardering dus. ‘Ook de uitzendbranche heeft nu een vitale functie.’

Lees verder


NOW moet recht doen aan uitzendondernemers en uitzendkrachten

“Om uitzendondernemingen tijdens de coronacrisis in staat te stellen zoveel mogelijk uitzendkrachten aan het werk te houden, moet de NOW-regeling goed worden toegesneden op de uitzendbranche.” Dat stelt ABU-directeur Jurriën Koops in een interview met Flexmarkt.

Lees verder


De uitzendbranche kan nu het verschil maken

Omdat ook uitzendondernemingen en uitzendkrachten zwaar worden getroffen door de coronacrisis, is het bij de ABU ‘alle hens aan dek’, zo vertellen ABU-voorzitter Sieto de Leeuw en ABU-directeur Jurriën Koops. “Wij zetten ons maximaal in om onze leden en hun uitzendkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Lees verder


Veilig werken en wonen arbeidsmigranten prioriteit voor ABU- en NBBU-uitzendbureaus

In de media verschijnen berichten over de huisvesting van arbeidsmigranten. Hieronder het gezamenlijke statement van ABU en NBBU. Werkgevers en huisvesters doen hun uiterste best arbeidsmigranten veilig en goed te huisvesten volgens de regels van het RIVM. Dat is onder de huidige omstandigheden een grote uitdaging. De gezondheid van arbeidsmigranten staat voorop.

Lees verder


ABU lanceert platform vraag en aanbod uitzendkrachten

De coronacrisis vraagt om creativiteit en onconventioneel denken. Immers waar in de ene sector geen werk meer is, is er in andere sectoren volop te doen. Denk aan supermarkten die bevoorraad moeten worden, de ziekenhuizen die moeten blijven draaien en de oogsten in de land- en tuinbouw.

Lees verder


Vanaf 2021 SNF-keurmerk per pand en scherpere normen

Op 15 januari 2020 heeft het bestuur van Stichting Normering Flexwonen (SNF) besloten om het advies van de commissie toekomstvisie SNF op te volgen en in 2021 certificering per pand in te voeren. Dit houdt in dat álle panden periodiek geïnspecteerd zullen worden (100%-controle), daar waar tot nu toe jaarlijks een steekproef van de door de onderneming gebruikte locaties wordt geïnspecteerd. Ook verscherpt SNF haar normen.

Lees verder


Waarom arbeidsmigranten hard nodig zijn

Europese arbeidsmigranten in Nederland zijn een economische factor om rekening mee te houden. Dat bleek recentelijk uit een onderzoek van ABN Amro.

Lees verder


Soms weet de ene hand van SZW niet wat de andere doet

Soms weet de ene hand van het ministerie van SZW niet wat de andere doet, zoals bij de uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak.

Lees verder


Arbeidsmigranten uit Azië

De economie in Oost-Europa stijgt, de werkloosheid daalt. Dat vraagt om arbeidskrachten, die in landen als Polen en Roemenië dan ook vaker een vast contract krijgen en een beter loon dan voorheen.

Lees verder


Flexwerkers worden duurder, terras- en campingbazen bezorgd

Het is volop zomer en daarmee ook hét seizoen waarin drukte bij bedrijven wordt opgevangen met oproepkrachten en andere flexibele werknemers. Door een nieuwe wet is zulk personeel volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers, al zijn de precieze gevolgen voor veel ondernemers nog onduidelijk.

Lees verder


Nieuwe cao voor uitzendkrachten

We zijn eruit. Na ruim een jaar onderhandelen is het gelukt om een nieuwe cao voor uitzendkrachten te realiseren. Een vernieuwde én geharmoniseerde cao, want de ABU- en NBBU-cao worden volledig in elkaar geschoven.

Lees verder


Wet Arbeid in Balans

Waarom een Wet Arbeid in Balans? Welke impact heeft de wet op arbeidsmigranten? Hoe zit het met het recht op loon?

Lees verder


'Huisvesting van arbeids migranten is niet sexy'

Beddentekort Onlangs adviseerde een commissie het kabinet om voor alle arbeidsmigranten een eigen kamer te regelen. Maar in Nederland is al een tekort van 120.000 bedden voor arbeidsmigranten. Hoe komt dat en wat is de oplossing?

Lees verder

Verhoging minimumloon en verhoging “cao-beloning allocatiegroep” per 1 juli 2020

Minimumloon: Per 1 juli 2020 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 77,54 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

Lees verder

Adviezen Aanjaagteam arbeidsmigranten passen in kwaliteitsaanpak ABU

Afgelopen donderdag maakte het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer zijn eerste aanbevelingen openbaar. Veel van die adviezen passen in de kwaliteitsaanpak van de ABU. De ABU vindt het belangrijk dat Roemer de malafiditeit in de branche wil bestrijden en dat hij het huisvestingstekort hoog op de agenda zet. De ABU is positief over de voortvarendheid van Roemer. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor Nederland en ze hebben net als iedereen in Nederland recht op goede woon-, werk-, en vervoersomstandigheden.

Lees verder