Nieuws header

Nieuws

Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws

Bij De Jager Detachering bieden we meer dan alleen vacatures. Ontdek het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in diverse sectoren op onze nieuwspagina. Of je nu geïnteresseerd bent in trends in de land- en tuinbouw, technologische vooruitgang in de metaalindustrie of duurzaamheidsinitiatieven in de recyclingsector, onze nieuwsartikelen bieden waardevolle inzichten.

Nieuws

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weten dat het wettelijk minimumloon op 1 juli 2024 geïndexeerd zal worden met 3,1 procent. Daarmee stijgt het minimumloon van €13,27 naar € 13,68 per uur.

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Met de inspiratiegids WerkINclusief wil de ABU zijn eigen leden en werkgevend Nederland inspireren tot meer diversiteit en inclusie in hun personeelsbestand.

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

In 2022 heeft de uitzendbranche in Nederland een belangrijke rol gespeeld in het aan het werk helpen van Oekraïense ontheemden en statushouders.

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

De Europese ministers van Sociale Zaken hebben afgelopen week toch nog overeenstemming bereikt over een richtlijn met betrekking tot platformwerk.

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

n aanloop naar de mogelijke invoering van het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie voert de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) verkennende inspecties uit.

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Derdelanders uit Oekraïne mogen per 4 maart 2024 niet meer werken in Nederland

Werken met uitzendbureaus

voor werken met eerlijke uitzendbureaus

Het beste land voor talent

Het beste land voor talent

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

39% werkende Oekraïense vluchtelingen werkt als uitzendkracht

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Arbeidsmigranten is geen kwestie van ‘liever niet’, we kunnen niet zonder hen. Maar er is meer draagvlak en grip nodig, betoogt Jurriën Koops.

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige behoeften over de SEU-examens

Werken aan bestaanszekerheid

Werk vormt de basis om volwaardig en duurzaam mee te kunnen draaien in de samenleving en bestaanszekerheid op te bouwen.

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Het hoogste punt van onze nieuwe locatie komt in zicht!

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

Scheiding contracten werk en woning per 1 april 2023

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Cao-partijen verkorten flexibele periode voor uitzendovereenkomsten volgens SER-MLT advies

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

Welke oplossingen ziet Borstlap voor het historische tekort aan personeel?

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Aantallen vacatures en banen uit op nieuwe recordcijfers