CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op header

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Aantallen vacatures en banen uit op nieuwe recordcijfers

In het tweede kwartaal van 2022 is de spanning op de arbeidsmarkt nog verder opgelopen, zo meldt het CBS. Er kwamen 16 duizend openstaande vacatures bij en het gemiddeld aantal werklozen daalde met 11 duizend. Verder nam het aantal banen opnieuw toe: met 94 duizend.

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

In het tweede kwartaal van 2022 is de spanning op de arbeidsmarkt nog verder opgelopen, zo meldt het CBS. Er kwamen 16 duizend openstaande vacatures bij en het gemiddeld aantal werklozen daalde met 11 duizend. Verder nam het aantal banen opnieuw toe: met 94 duizend.

Hiermee komen de aantallen vacatures en banen uit op nieuwe recordcijfers, terwijl het aantal werklozen de laagste stand bereikt in de reeks met kwartaalcijfers vanaf 2003. Stonden er in het eerste kwartaal nog 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen, nu is dat opgelopen tot 143 per 100.

Uitzendbanen steeg met zesduizend
Het aantal banen in Nederland groeide tot een recordhoogte van 11,4 miljoen. De grootste groei in het aantal banen zit in de handel, vervoer en horeca. Ook de zakelijke dienstverlening liet een grote banengroei zien. Het aantal uitzendbanen steeg beperkt met 6.000 ten opzichte van het vorige kwartaal.

38% bedrijven heeft tekort aan arbeidskrachten
Het CBS meldt dat er steeds meer bedrijven te maken hebben met een personeelstekort vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Aan het begin van het derde kwartaal van 2022 gaf 38% van de bedrijven aan dat een tekort aan arbeidskrachten de belangrijkste belemmering voor de productie of activiteiten vormde. Begin vorig jaar was dat nog 10%

Recordaantal vacatures: 467 duizend
Eind juni stonden er 467 duizend vacatures open: 16 duizend meer dan aan het einde van het eerste kwartaal. Dit is het achtste kwartaal op rij dat het aantal vacatures toeneemt. In twee jaar tijd is het aantal openstaande vacatures meer dan verdubbeld.

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog