Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD header

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Op 12 januari j.l. was een deel van de gemeenteraad en het college op werkbezoek bij twee bedrijven in de gemeente Reimerswaal: Limagrain en De Jager Detachering.

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Op 12 januari j.l. was een deel van de gemeenteraad en het college op werkbezoek bij twee bedrijven in de gemeente Reimerswaal: Limagrain en De Jager Detachering. 

Limagrain
Limagrain, gevestigd in de Frederikapolder tussen Waarde en Rilland, is marktleider in het veredelen en vermarkten van landbouwzaaizaden voor professioneel gebruik in de veehouderij, akkerbouw en groensector. Als onderdeel van de coöperatieve Groupe Limagrain werken zij met ruim 10.000 medewerkers in 130 landen continu aan nieuwe rassen die een hoger rendement opleveren. We kregen een rondleiding in de organisatie en werden uitgebreid meegenomen in alle technische processen. 

Tijdens de bijeenkomst stond ook nadrukkelijk de behoefte van Limagrain centraal om twee windmolens te plaatsen bij hun bedrijf. Die zijn volgens Limagrain nodig om de verduurzamingswensen en de groeiende elektrificatie van de organisatie ruimte te bieden. De gemeenteraad zal, waarschijnlijk in de eerste helft van dit jaar, hierover haar mening kenbaar moeten maken. 

Limagrain

Limagrain

De Jager Detachering
Na het bezoek aan Limagrain bezochten we De Jager Detachering in Rilland. Eigenaar Chiel de Jager nam ons mee in de ontwikkelingen rondom arbeidsmigranten. Alle economische modellen laten volgens hem zien dat het bedrijfsleven in het huidige economische systeem van een groeiend aantal arbeidsmigranten afhankelijk blijft. Een grote uitdaging hierbij ligt in de huisvesting van deze arbeidsmigranten. 

Na de presentatie kregen we een rondleiding door de recente uitbreiding van het huisvestingscomplex in Rilland. Alle bewoners hebben daar ruimte voor een eigen slaapkamer en delen op kleine schaal voorzieningen zoals woonkamer en keuken. Deze opzet wordt door veel arbeidsmigranten hoog gewaardeerd. 

In het coalitie akkoord van Reimerswaal is afgesproken dat we, naar behoefte, ruimte willen bieden aan grootschalige, centrale huisvesting aan de westkant van Reimerswaal, met als voorwaarde dat het aantal woonlocaties voor arbeidsmigranten in de kernen tegelijk afneemt. In de raadsvergadering van 23 januari heeft raadslid Daniël van Iwaarden, n.a.v. dit werkbezoek, aan het college om een concrete update gevraagd. Het college heeft hierop aangegeven dat ze momenteel bezig zijn met een onderzoek en zij hopen dit in de loop van het jaar te presenteren aan de gemeenteraad.

 

 

Bron: Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD - SGP

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog