Het beste land voor talent header

Het beste land voor talent

Het beste land voor talent

Vorige week was er terecht veel aandacht voor het vestigingsklimaat in ons land. Er werd in de Tweede Kamer over gedebatteerd.

Het beste land voor talent

Vorige week was er terecht veel aandacht voor het vestigingsklimaat in ons land. Er werd in de Tweede Kamer over gedebatteerd.

Vestgingsklimaat laat zich ongeveer als volgt omschrijven. Het bedrijfsleven is het fundament van onze economie en welvaart. Daar wordt het geld verdiend waarmee we sociale voorzieningen, wegen, zorg en onderwijs betalen. En om bedrijven aan te trekken en in Nederland te houden, moeten we een land zijn waar een bedrijf graag gevestigd is. En: waar mensen graag voor willen werken.

Het gaat niet goed met dat vestigingsklimaat bleek uit twee onderzoeken die tegelijkertijd verschenen. De Nationale Peiling Ondernemingsklimaat van VNO-NCW en MKB-Nederland kreeg veel aandacht. Het andere onderzoek van de Intelligence Group ten onrechte beduidend minder.

Driekwart van de ondernemers ziet het ondernemersklimaat in Nederland verder verslechteren en bijna 20% overweegt een vertrek uit ons land. Het gebrek aan stabiliteit en voorspelbaarheid van de overheid vormt een van de grootste zorgpunten. Het zal er na deze week niet beter op geworden zijn.

Veel minder aandacht was er voor het onderzoek van de Intelligence Group. Daaruit blijkt dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor de internationale arbeidsmarkt. Ruim 24 miljoen Europeanen zouden graag over de grens willen werken, bij 92% van hen staat Nederland niet op de shortlist. Nederland is zelden top-of-mind en blijkt vaak tweede keus. Slechts 8% van het Europese mobiele arbeidspotentieel heeft interesse om in Nederland te wonen en te werken.

De zorgen over het vestigingsklimaat voor bedrijven zijn terecht. Maar meer nog moeten we ons, met het oog op het structurele tekort aan mensen, vooral richten op het vestigingsklimaat voor werkenden. Want zonder goede mensen valt er weinig te ondernemen. Met onze vijfde plaats op de Global Talent Competitiveness Index 2023 hebben we wereldwijd voor talent nog steeds een sterke positie. Laten we er zuinig op zijn en dit niet vergeten in het debat over arbeidsmigratie.

Bron: ABU.NL

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog