Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog header

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog

Het minimumloon wordt op 1 juli 2024 geïndexeerd met 3,1 procent. Daarmee stijgt het wettelijk minimumuurloon van €13,27 naar € 13,68 per uur.

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weten dat het wettelijk minimumloon op 1 juli 2024 geïndexeerd zal worden met 3,1 procent. Daarmee stijgt het minimumloon van €13,27 naar € 13,68 per uur.

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog

Het minimumloon wordt op 1 juli 2024 geïndexeerd met 3,1 procent. Daarmee stijgt het wettelijk minimumuurloon van €13,27 naar € 13,68 per uur. De extra verhoging van 1,2 procent, die eerder werd aangekondigd, gaat niet door.

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weten dat het wettelijk minimumloon op 1 juli 2024 geïndexeerd zal worden met 3,1 procent. Daarmee stijgt het minimumloon van €13,27 naar € 13,68 per uur. 

Geen extra verhoging minimumloon

De eerder extra aangekondigde verhoging van 1,2 procent gaat niet door. Ondanks dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel goedkeurde in april, stemde de Eerste Kamer tegen. BBB-Senator Eugène Heijnen liet aan de NOS weten dat zijn fractie op dezelfde lijn zit als de fractie in de Tweede Kamer. Daarmee was een meerderheid in de Senaat onmogelijk, aangezien de BBB als grootste senaatsfractie (met zestien zetels) de doorslag zou geven.

Volgens Heijnen is de extra verhoging niet noodzakelijk, voornamelijk vanwege recente stijgingen in het minimumloon en de extra kosten die het met zich meebrengt voor zowel werkgevers als de overheid. De volgende indexatie van het minimumloon staat gepland op 1 januari 2025.

 

Bron: Flexnieuws

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog

Arbeidsinspectie: boetes op illegaal laten werken schrikken niet af

UWV: Minder mensen werken na WW als uitzendkracht