Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht header

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

39% werkende Oekraïense vluchtelingen werkt als uitzendkracht

Volgens de nieuwste cijfers van het CBS had op 1 november 2023 55% van de circa 78 duizend Oekraïense vluchtelingen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar werk in loondienst. Een jaar eerder was dat nog 44%.

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Oekraïense vluchtelingen in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar werkten het vaakst in loondienst (59 procent), jongeren (15 tot 25 jaar) het minst vaak (49 procent). Mannen werkten even vaak als vrouwen.

De meesten werkten als uitzendkracht (39%), via een ander tijdelijk dienstverband (30%), of als oproepkracht (26%). Meer dan de helft (53%) werkt in voltijd (35 uur of meer per week).

Meerderheid werkzaam in zakelijke dienstverlening, handel, vervoer en horeca

De meerderheid van de Oekraïense vluchtelingen werkte in de zakelijke dienstverlening (51 procent), hieronder vallen ook uitzenders. Vaak is niet na te gaan naar welke bedrijfstak uitzendkrachten worden uitgezonden. Naast de zakelijke dienstverlening werkten er ook veel Oekraïense vluchtelingen in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (32 procent). Ten opzichte van een jaar eerder nam het aandeel dat in deze sector werkte met 5 procentpunt toe, terwijl het aandeel in de zakelijke dienstverlening juist met 5 procentpunt afnam.

Oekraïense vluchtelingen in loondienst wisselden relatief vaak van werkgever. Van de mensen die zowel op 1 november 2022 als op 1 november 2023 werkzaam waren, wisselde 41 procent in de tussentijd van werkgever.

Bron: CBS

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog