SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen header

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige behoeften over de SEU
examens

De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige behoeften over de SEU-examens. In het onafhankelijke onderzoek heeft het ROI Institute Europe input verzameld van werkgevers, werknemers, opleiders en verschillende stakeholders in de flexbranche. Hieruit blijkt dat de examens goed gewaardeerd worden, maar dat de behoeften van de markt veranderen.

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige behoeften over de SEU-examens. In het onafhankelijke onderzoek heeft het ROI Institute Europe  input verzameld van werkgevers, werknemers, opleiders en verschillende stakeholders in de flexbranche. Hieruit blijkt dat de examens goed gewaardeerd worden, maar dat de behoeften van de markt veranderen.

Wensen vanuit de markt

Een uitdaging voor SEU is het ontwikkelen van examens die geschikt zijn voor medewerkers van alle verschillende uitzendondernemingen: groot, klein, algemeen of gespecialiseerd. Uit het onderzoek kwamen verschillende wensen naar voren:

Uitwerking van één scenario

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd aan en besproken met het SEU-bestuur. Het bestuur heeft ervoor gekozen om één scenario voor modulaire toetsing, dat recht doet aan de onderzoeksresultaten, verder uit te werken. In de komende periode zal SEU dit scenario in samenwerking met diverse experts, waaronder toets- en inhoudsdeskundigen, verder onderzoeken op haalbaarheid, impact en consequenties.

Tijdspad

Het streven is om de nieuwe vorm van examinering eind 2025 te implementeren. In 2024 richten we ons op de inhoudelijke ontwikkeling van de examens, zoals het aantal modules, de bepaling van de leerlijnen, de ontwikkeling en vaststelling van de eind- en toetstermen en de cesuurbepaling. In 2025 geven we hier concreet vorm aan door de examenvragen, de vragenbank en de ICT-systemen aan te passen.

Meedenken?

Het uiteindelijke doel van SEU is examens te ontwikkelen die zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van werkgevers en werknemers in de flexbranche. Zodra duidelijk is hoe de examens eruit komen te zien, gaat SEU graag in gesprek met de werkgevers in de branche over de inhoud van modules en voor welke functies als eerste ontwikkeld moet gaan worden. Hiervoor willen we één of meerdere klankbordgroepen oprichten. Werkgevers die willen meedenken of meepraten, kunnen zich aanmelden via b.kramer@seu.nl.

Bron: SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen - ABU

 

 

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog