Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland header

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

In 2022 heeft de uitzendbranche in Nederland een belangrijke rol gespeeld in het aan het werk helpen van Oekraïense ontheemden en statushouders.

In 2022 heeft de uitzendbranche in Nederland een belangrijke rol gespeeld in het aan het werk helpen van Oekraïense ontheemden en statushouders. Dit blijkt uit de meest recente cijfers verzameld in de Uitzendmonitor van de ABU. De cijfers tonen een groeiend aantal uitzendkrachten ten opzichte van de voorgaande (corona)jaren; het aantal blijft echter lager dan het totaal van 2019. In 2022 werkten er 1.030.463 mensen als uitzendkracht. Uit de cijfers blijkt ook het belang van uitzendwerk als opstap naar (vast) werk. 74% van de uitzendkrachten die naar een direct dienstverband uitstromen, blijft hier minstens 6 maanden aaneengesloten in werken.

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Uitzendwerk is belangrijk voor de integratie van nieuwkomers in ons land. In december 2022 werkten 15.093 Oekraïense ontheemden als uitzendkracht; dit komt neer op 35% van het totale aantal werkende Oekraïense ontheemden. Zij werken gemiddeld 30 uur per week; 35% van hen werkt 36 uur of meer per week.

De cijfers laten zien dat de uitzendbranche laagdrempelig werk biedt aan mensen van 186 verschillende nationaliteiten. Ook voor statushouders blijkt uitzendwerk een effectieve weg naar werk. In 2022 vonden 8.721 Syriërs, 5.892 Somaliërs en 4.481 Eritreeërs werk via de uitzendbranche.

Opstapfunctie

Uitzendwerk vormt vaak de opstap naar een volgende baan. Van alle uitzendkrachten stroomt in 2022 10% door naar een vast dienstverband, 20% naar een tijdelijk dienstverband en 32% naar een volgende uitzendbaan. Uitzendwerk blijft ook belangrijk voor mensen met een uitkering. Van de personen die na de WW weer aan het werk gaan, doet 26% dat via uitzendwerk.

Uitzendwerk geldt nog immer als belangrijk wervingskanaal voor werkgevers. Van alle mensen die in 2022 startten in een direct dienstverband, had 9% kort daaraan voorafgaand een uitzendbaan.

 

Bron: ABU

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog