Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland header

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

empty

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een update gemaakt van de in 2021 gepresenteerde nieuwe koers. De titel is ‘Naar een sterker Nederland. Een agenda voor hernieuwd vertrouwen in de toekomst en een weerbaar Nederland’.

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

In de update staat een aantal nieuwe accenten. Ook is er extra aandacht voor de veiligheid en de economische weerbaarheid van Nederland, nu tal van dreigingen (online en fysiek) zijn toegenomen. Verder wordt er uitgebreid teruggeblikt op wat er sinds het verschijnen van de nieuwe koers is gedaan.

Achtergrond
Begin 2021 presenteerden de ondernemersorganisaties een nieuwe koers naar 2030 met brede welvaart als leidraad. Dit gebeurde na een uitgebreid onderzoek onder leden, ondernemers en experts: het zogenaamde Brugproject.

Daarbij stonden drie pijlers centraal:

  1. Een productief Nederland
  2. Een inclusief en sociaal Nederland
  3. Een duurzaam Nederland

Daarnaast bevatte de nieuwe koers ook een nieuwe rolopvatting over het bedrijfsleven: het Rijnlands model 2.0. Bedrijven nemen daarin onder meer verantwoordelijkheid voor de externe effecten van hun bedrijfsvoering en kijken ook wat ze zelf kunnen doen aan maatschappelijke vraagstukken.

VNO-NCW-MKB-Nederland-Brochure-Naar-een-sterker-NL_spreads.pdf (vnoncwbrabantzeeland.nl)

Bron: ABU

 

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog