UWV: Minder mensen werken na WW als uitzendkracht header

UWV: Minder mensen werken na WW als uitzendkracht

Het aandeel mensen dat vanuit de WW als uitzendkracht gaat werken, neemt sinds 2021 af.

Zo blijkt uit de nieuwste cijfers die UWV afgelopen week publiceerde. Ook daalde het aantal uitzendbanen en uitzenduren. Naar verwachting zet deze dalende trend door in 2024.

UWV: Minder mensen werken na WW als uitzendkracht

22% als uitzendkracht aan het werk
In de eerste helft van 2023 verlieten ruim 71.100 mensen de WW om aan het werk te gaan. Van deze groep gingen 15.400 mensen als uitzendkracht aan de slag (22%). Dit is minder dan in de voorgaande jaren. Daartegenover staat dat iets meer mensen na de WW met een vast of tijdelijk contract aan het werk gaan.

 

 

Wie meer uren maakt, blijft vaker langdurig aan het werk
UWV onderzocht welke factoren een rol spelen bij langdurig werkbehoud na de WW. Van de mensen die in 2021 via een uitzendcontract uit de WW stroomden, bleef 61% langer dan een jaar onafgebroken aan het werk. Dit kan in dezelfde baan zijn of in een andere baan. Uitzendkrachten die meer uren in de week werkten, bleven vaker langer dan een jaar achter elkaar werken. Zo bleef van de mensen die minder dan 12 uur per week werkten, 30% langer dan een jaar werken. Van de uitzendkrachten die 36 uur of meer per week werkten, bleef 67% langer dan een jaar aan het werk.

Bron: UWV (www.werk.nl)

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog

Arbeidsinspectie: boetes op illegaal laten werken schrikken niet af

UWV: Minder mensen werken na WW als uitzendkracht