Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland header

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Derdelanders uit Oekraïne mogen per 4 maart 2024 niet meer werken in Nederland

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland. Eind januari hebben wij u hier al eerder over geïnformeerd. Het betreft de mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben en alleen beschikken over een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning.

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland. Eind januari hebben wij u hier al eerder over geïnformeerd. Het betreft de mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben en alleen beschikken over een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning. Ze vallen vanaf 4 maart niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming en hebben vanaf dat moment geen recht meer op verblijf én werken in Nederland. Voor ontheemden met de Oekraïense nationaliteit of met een permanente Oekraïense verblijfsvergunning verandert er niets.

Op de websites workinnl.nl en government.nl plaatst SZW factsheets om Oekraïense ontheemden en hun werkgevers zo goed mogelijk te informeren over de rechten en plichten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Er zijn twee verschillende thema’s;

Beide factsheets zijn in het Engels en Oekraïens beschikbaar.

voor meer informatie: Rechten derdelanders Oekraïne na stoppen tijdelijke bescherming | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl

 

Bron: ABU.nl

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog