Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) header

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

n aanloop naar de mogelijke invoering van het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie voert de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) verkennende inspecties uit.

In aanloop naar de mogelijke invoering van het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie voert de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) verkennende inspecties uit. Deze inspecties zijn gericht op de wijze waarop er aandacht wordt besteed aan het voorkomen van discriminatie tijdens het wervings- en selectieproces. U kunt hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

De NLA voert de verkennende inspecties uit om beter zicht te krijgen op de werkprocessen en systemen die in het kader van de werving en selectie op dit moment al worden gebruikt. Bij een verkennende inspectie komt de NLA bij u langs. U wordt gevraagd een toelichting te geven over uw antidiscriminatiebeleid en er zal een presentatie worden gegeven door de NLA over de verplichtingen vanuit het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Gelet op het verkennende karakter van het bezoek zet de NLA geen handhavingsinstrumenten in. De lidmaatschapseisen van de ABU t.a.v. antidiscriminatie zijn niet één op één gelijk aan de eisen van het wetsvoorstel. Mogelijk krijgt u dus suggesties ter verbetering.

 

Bron: ABU.nl

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog