Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao header

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Cao
partijen verkorten flexibele periode voor uitzendovereenkomsten volgens SER

In het SER-MLT advies is opgenomen dat de flexibele periode voor uitzendovereenkomsten verkort moest worden. In november 2021 hebben cao-partijen, in lijn met deze afspraak, de verkorting van fase A en fase B afgesproken en opgenomen in de cao.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

In het SER-MLT advies is opgenomen dat de flexibele periode voor uitzendovereenkomsten verkort moest worden. In november 2021 hebben cao-partijen, in lijn met deze afspraak, de verkorting van fase A en fase B afgesproken en opgenomen in de cao.

Fase A is vanaf 2 januari 2023 nog maximaal 52 weken en fase B maximaal drie jaar. Tot 2 januari 2023 was sprake van een overgangsregeling. Per 2 januari is de overgangsregeling niet meer van toepassing en is de verkorte termijn voor alle contracten in fase A en B van toepassing. Er geldt nog één uitzondering voor fase B. Overeenkomsten in fase B die zijn aangegaan vóór 17 november 2021 kunnen de periode drie jaar nog overschrijden. Dit betekent dat een fase A-contract dat de 52 weken overschrijden van rechtswege een fase B overeenkomst. Een fase B overeenkomst dat de drie jaar overschrijdt, wordt van rechtswege een fase C overeenkomst.

Met ingang van 1 november wordt een aantal bepalingen in de cao aangepast. Het gaat om:

  • de nadere toelichting bij de vaste eindejaarsuitkering vanaf 2 januari 2023
  • de nieuwe loontabel n.a.v. de verhoging van het Wet Minimum Loon
  • aanpassing van artikel 23 lid 3 aan de nieuwe termijn van fase A
  • aanpassing van het percentage dat moet worden afgedragen aan de PAWW voor 2023.

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog