Verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming tot en met 4 maart 2026 voor Oekraïne header

Verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming tot en met 4 maart 2026 voor Oekraïne

Verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming

De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij. Daarom heeft de Raad van de Europese Unie de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar verlengd, tot en met 4 maart 2026. Hierdoor kunnen vluchtelingen uit Oekraïne een jaar langer in EU-lidstaten verblijven.

Verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming tot en met 4 maart 2026 voor Oekraïne

Toen miljoenen mensen uit Oekraïne op de vlucht sloegen voor de oorlog met Rusland heeft de Raad van de Europese Unie op 4 maart 2022 de RTB in werking gesteld. Hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne in alle EU-lidstaten tijdelijk recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. De RTB werd in eerste instantie geactiveerd voor een jaar, met de mogelijkheid om deze 2 keer te kunnen verlengen tot en met 4 maart 2025. Gezien de onzekere situatie in Oekraïne heeft de Raad van de Europese Unie nu besloten de RTB in de huidige vorm met nog een jaar te verlengen.

Op dit moment is de situatie voor de verblijfsrechten van derdelanders ongewijzigd. De situatie zoals beschreven in de brief van april 2024 is nog steeds van toepassing.

 

Bron: ABU.nl

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog

Arbeidsinspectie: boetes op illegaal laten werken schrikken niet af

UWV: Minder mensen werken na WW als uitzendkracht

Dag van de Flexmedewerker

Verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming tot en met 4 maart 2026 voor Oekraïne