Werken aan bestaanszekerheid header

Werken aan bestaanszekerheid

Werk vormt de basis om volwaardig en duurzaam mee te kunnen draaien in de samenleving en bestaanszekerheid op te bouwen.

Werk vormt de basis om volwaardig en duurzaam mee te kunnen draaien in de samenleving en bestaanszekerheid op te bouwen. Uitzenders vervullen daarbij een cruciale schakel op de arbeidsmarkt. Joop de Boer, adviseur Publiek-private samenwerking van de ABU: “Er gebeuren steeds meer mooie dingen in onze branche.”

Werken aan bestaanszekerheid

Werk vormt de basis om volwaardig en duurzaam mee te kunnen draaien in de samenleving en bestaanszekerheid op te bouwen. Uitzenders vervullen daarbij een cruciale schakel op de arbeidsmarkt. Joop de Boer, adviseur Publiek-private samenwerking van de ABU: “Er gebeuren steeds meer mooie dingen in onze branche.”

Bestaanszekerheid lijkt het woord van 2023 te worden, zeker in politiek Den Haag. Maar wat betekent het precies? Jasja Bos van het Nibud: “Het is de zekerheid dat je over de middelen kunt beschikken om in je levensonderhoud te voorzien. Ofwel: kun je rondkomen? In Nederland leven ruim 800.000 mensen onder de armoedegrens. Hun inkomen gaat geheel op aan noodzakelijke uitgaven, zoals voedsel of huisvesting. Zij kunnen financiële tegenvallers niet opvangen. Er is echter ook een grote groep mensen die net boven die armoedegrens leeft, maar wel constant struggelt. Daar vallen werkenden onder met hoge vaste lasten of sterk wisselende inkomsten.” Het Nibud focust begrijpelijkerwijs vooral op het financiële deel. In een wat bredere definitie gaat bestaanszekerheid ook over een goede gezondheid, betaalbare en duurzame huisvesting en gezonde sociale relaties. Korter: het gaat erom dat iemand volwaardig en duurzaam mee kan draaien in de samenleving.

Lees het hele artikel op: https://www.abu.nl/kennisbank/uitzendwerk/werken-aan-bestaanszekerheid/

ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk.

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

Bouwupdate De Jager Detachering: Het hoogste punt komt in zicht!

Er moet meer geïnvesteerd worden in de toekomst van mensen

CBS: spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Werken aan bestaanszekerheid

SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Arbeidsmigratie liever niet? We kunnen echt niet zonder

Gemeenteraad op werkbezoek bij Limagrain en DJD

Oekraïense vluchtelingen als uitzendkracht

Het beste land voor talent

Werken met uitzendbureaus

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

ABU publiceert Inspiratiegids voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Minimumloon in juli met 3,1 procent omhoog